Aanbod voor scholen
De Brede School Culemborg biedt diverse binnenschoolse activiteiten voor basisscholen uit Culemborg aan.

Cultuur
Er is een leerlijn cultuureducatie opgezet voor de Culemborgse basisscholen, waarbij culturele en Natuur- en Milieueducatie partners samenwerken. Deze partners hebben gezamenlijk lesplannen ontwikkeld en zetten vakdocenten in voor gastlessen. De vakdocenten van de leerlijn cultuureducatie laten kinderen kennis maken met onder andere beeldende, muziek en erfgoed lessen. Deze lessen worden op school gegeven maar ook op locaties zoals het Elisabeth Weeshuis Museum.

Omgevingseducatie en talentontwikkeling
Omgevingseducatie en talentontwikkeling zijn de twee peilers op het gebied van de lesplannen. Kinderen worden tijdens de binnenschoolse lessen bewust gemaakt van de fysieke en sociaal-culturele omgeving waarin zij zich bevinden en hopen zo dat kinderen het eigen karakter leren kennen en ontwikkelen. Door de binnenschoolse lessen kunnen kinderen hun interesses en talent ontdekken. Vervolgens kunnen ze de interesses en talenten verder ontwikkelen tijdens de naschoolse activiteiten, die tevens gegeven worden door de vakdocenten. Dit is meestal een cursus van 7 lessen die in opeenvolgende weken gegeven wordt. 1 keer per schooljaar worden de naschoolse cultuuractiviteiten aangeboden voor de kinderen.

Ook is er voor sport een leerlijn opgezet voor de Culemborgse basisscholen. Het bewegingsonderwijs bij de Culemborgse basisscholen wordt versterkt door één van de vakdocenten vanuit een sportorganisatie. Dit doen zij door een klas 2 opeenvolgende weken een sportles te geven vanuit zijn/haar vakgebied. Kinderen maken tijdens de basisschooltijd minimaal 2 keer kennis met de verschillende sportactiviteiten. De sportlessen van de vakdocent worden gegeven tijdens de reguliere gymtijden van de scholen. Er zullen 2 tot 3 verschillende sporten per jaar worden verzorgd per school. Net als binnen de leerlijn cultuureducatie kunnen de kinderen de interesses en talenten ontdekken voor een bepaalde sport. Ook hierbij kunnen de interesses en talenten verder ontwikkeld worden tijdens de naschoolse lessen. Ook bij naschoolse sportactiviteiten gaat het om 7 cursussen die in opeenvolgende weken gegeven wordt. 1 keer per jaar wordt iedere sport aangeboden tijdens de naschoolse activiteit.

Inschrijven

Het Natuur- Milieueducatie aanbod kan het hele jaar door afgenomen worden.
Het overige aanbod wordt 1 keer per jaar gepland. Dit gebeurt in mei/juni van ieder schooljaar. De coördinator van de Brede School Culemborg komt bij de scholen langs om samen met de directeur of leerkracht een planning voor het nieuwe schooljaar te maken. Het rooster wordt in een systeem ingevoerd. Alle leerkrachten krijgen een bevestigingsmail van de afgenomen lessen.

Inloggen scholen

Om uw schoolgegevens te wijzigen of reserveringen te kunnen plaatsen kunt u hier inloggen met uw gebruikersnummer en wachtwoord.

Klik hier om in te loggen

Heeft uw school nog geen gebruikersnummer en wachtwoord ontvangen of bent u uw inloggegevens kwijt? Klik dan hier.