Aanbod voor scholen
De Brede School Culemborg biedt diverse binnenschoolse activiteiten voor basisscholen uit Culemborg aan.

Cultuur en natuur- en mileueducatie (NME)
Er is een leerlijn cultuureducatie opgezet voor de Culemborgse basisscholen, waarbij culturele en Natuur- en Milieueducatie partners samenwerken. Deze partners hebben gezamenlijk lesplannen ontwikkeld en zetten vakdocenten in voor gastlessen. De vakdocenten van de leerlijn cultuureducatie laten kinderen kennis maken met onder andere beeldende, muziek en erfgoed lessen. Deze lessen worden op school gegeven maar ook op locaties zoals het Elisabeth Weeshuis Museum.

Omgevingseducatie en talentontwikkeling
Omgevingseducatie en talentontwikkeling zijn de twee peilers op het gebied van de lesplannen. Kinderen worden tijdens de binnenschoolse lessen bewust gemaakt van de fysieke en sociaal-culturele omgeving waarin zij zich bevinden en hopen zo dat kinderen het eigen karakter leren kennen en ontwikkelen. Door de binnenschoolse lessen kunnen kinderen hun interesses en talent ontdekken. Vervolgens kunnen ze de interesses en talenten verder ontwikkelen tijdens de naschoolse activiteiten, die tevens gegeven worden door de vakdocenten. Dit is meestal een cursus van 7 lessen die in opeenvolgende weken gegeven wordt. Het streven is dat elke activiteit in ieder geval één keer per schooljaar wordt aangeboden voor de kinderen.

Sport

Ook is er voor sport een leerlijn opgezet voor de Culemborgse basisscholen. Het bewegingsonderwijs bij de Culemborgse basisscholen wordt versterkt door één van de vakdocenten vanuit een sportorganisatie. Dit doen zij door een klas 2 opeenvolgende weken een sportles te geven vanuit zijn/haar vakgebied. Kinderen maken tijdens de basisschooltijd minimaal 2 keer kennis met de verschillende sportactiviteiten. De sportlessen van de vakdocent worden gegeven tijdens de reguliere gymtijden van de scholen. Er zullen 2 tot 3 verschillende sporten per jaar worden verzorgd per school. Net als binnen de leerlijn cultuureducatie kunnen de kinderen de interesses en talenten ontdekken voor een bepaalde sport en zich daar in het naschools aanbod verder in verdiepen. Ook hierbij geldt dat het streven is om elke sport één keer per schooljaar aan te bieden aan de verschillende doelgroepen.

Binnenschoolse planning scholen

Elk jaar worden er bepaalde schoolgegevens opgevraagd door de coördinator, zodat er gestart kan worden met het roosteren van de binnenschoolse lessen. De beschikbaarheid van docenten en de wensen van de scholen worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Vooral voor de cultuur en NME activiteiten is het streven om aan te sluiten bij de thema’s waar scholen op dat moment mee werken.

Inloggen scholen

Om uw schoolgegevens te wijzigen of reserveringen te kunnen plaatsen kunt u hier inloggen met uw gebruikersnummer en wachtwoord.

Klik hier om in te loggen

Heeft uw school nog geen gebruikersnummer en wachtwoord ontvangen of bent u uw inloggegevens kwijt? Klik dan hier.