Hoe word ik partner bij Brede School Culemborg?
Op de pagina ‘nieuw aanbod’ kunt u zich aanmelden. De coördinator van de Brede School Culemborg neemt contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe word je docent bij Brede School Culemborg?
De docenten voor de activiteiten komen voort uit de samenwerkingspartners van Brede School Culemborg. De docent is werkzaam voor een organisatie in Culemborg. De coördinatie van Brede School Culemborg zal in combinatie met de organisatie een geschikte docent selecteren. Overige vragen kunnen gesteld worden via coordinatie@www.bsculemborg.nl.

Hoe kom ik in contact met een docent van Brede School Culemborg?
Stuur een mail naar: coordinatie@www.bsculemborg.nl.

Hoe schrijven scholen zich in voor het binnen schoolse aanbod?
Het Natuur- Milieueducatie aanbod kan het hele jaar door afgenomen worden. Het overige aanbod wordt 1 keer per jaar gepland. Dit gebeurt in mei/juni van ieder schooljaar. De coördinator van Brede School Culemborg komt bij de scholen langs om samen met de directeur of leerkracht een planning voor het nieuwe schooljaar te maken. Het rooster wordt in een systeem ingevoerd. Alle leerkrachten krijgen een bevestigingsmail van de afgenomen lessen. Ook kunnen zij achter de site zien, wanneer de lessen gepland staan.

Hoe werkt het inschrijven voor het naschoolse blok?
De kinderen krijgen vanuit de scholen een inschrijfformulier mee. Zij kunnen hierop aangeven welke activiteit de voorkeur heeft. Er is de mogelijkheid een 2e of 3e keuze aan te geven. Let op! Het is dus mogelijk dat uw kind bij de 2e of 3e keuze ook daadwerkelijk geplaatst wordt. Vervolgens leveren zij het formulier weer in op school.

Een tweede mogelijkheid is om via internet in te schrijven. Dit doe je door naar de aanbod-inschrijvingen te gaan. Op de homepagina staat aangegeven wanneer de inschrijvingen starten.

Wanneer start de inschrijving voor het naschoolse blok?
Op de homepagina staat aangegeven wanneer de inschrijvingen voor het nieuwe blok starten.

Wie haalt de kinderen op na de naschoolse activiteit?
Als de activiteit afgelopen is gaan de kinderen zelf naar huis of worden opgehaald door de ouders/verzorgers. Op het inschrijfformulier is aangegeven of de kinderen zelf naar huis mogen of dat ze worden opgehaald. De docent wacht tot alle kinderen zijn opgehaald en naar huis zijn.

Hoe werkt het afmelden voor de naschoolse activiteit?
Bij verhindering graag een bericht sturen naar: coordinatie@www.bsculemborg.nl. Het secretariaat brengt de docent op de hoogte.

Bij afmelding van het gehele lesblok ook graag mailen naar coordinatie@www.bsculemborg.nl. Dit in verband met (eventuele) wachtlijsten.

Nog een andere vraag?
Neem contact op via mail: coordinatie@www.bsculemborg.nl