Visie

Ieder kind heeft recht op talentontwikkeling. Kinderen kunnen op een plezierige manier hun talenten ontdekken en (verder) ontwikkelen. Om ieder kind een kans te geven zijn de activiteiten van Brede School Culemborg gratis toegankelijk voor alle deelnemende kinderen.

Missie

De missie van Brede School Culemborg is om een doorgaande ontwikkelingslijn te realiseren. Een combinatie van onderwijs met sport-, kunst-, cultuur- en natuur- en milieueducatie activiteiten, verzorgt door professionals, draagt hieraan bij.