Algemene voorwaarden voor deelname aan de naschoolse activiteiten van Brede School Culemborg

Vervoer
Er wordt geen vervoer geregeld vanuit school. Ouders/verzorgers zorgen zelf voor het vervoer van hun kind van en/of naar de activiteit.

Afmelden

Door in te schrijven gaan we er vanuit dat het kind ook de gehele reeks deelneemt. Natuurlijk kan het zo zijn dat het kind een keer niet kan deelnemen. In dat geval wordt er verwacht dat het kind wordt afgemeld. Dit kan op 2 manieren:

 1. Eenvoudig via de website door dit formulier in te vullen
 2. Door een mail te sturen naar coordinatie@bsculemborg.nl. Zij zorgt dat de desbetreffende docent op de hoogte wordt gesteld. Zet in de mail altijd duidelijk om wie het gaat (naam kind, school groep) en om welke activiteit.

Bij afmelding voor het gehele blok graag contact opnemen door een mail te sturen naar coordinatie@bsculemborg.nl
Wij kunnen dan een kind dat op de (eventuele) wachtlijst is geplaatst blij maken.

Wachtlijst
Wanneer een kind binnen een schooljaar op de wachtlijst wordt geplaatst dan maken wij daar een aantekening van in ons systeem. Bij aanmelding van het daarop volgende blok zal het kind voorrang krijgen bij plaatsing, ongeacht bij welke activiteit er dan wordt ingeschreven. Wordt er niet ingeschreven in het volgende blok dan vervalt deze regeling. Wij streven ernaar alle kinderen te plaatsen voor de naschoolse activiteiten en moeten daarom soms uitwijken naar een 2e of 3e keuze. Is er slechts 1 keuze ingevuld, is de kans groter dat het kind op de wachtlijst wordt geplaatst.

Tijden
De naschoolse activiteiten hebben verschillende start- en eindtijden. Kinderen kunnen voor aanvang van de activiteit niet binnen lopen. De juiste start- en eindtijd van de les staat in de bevestigingsbrief vermeld. Dit kan soms afwijken van hetgeen wat op het inschrijfformulier heeft gestaan. Bekijk de bevestigingsbrief die via de mail wordt verstuurd dus altijd goed.

Na afloop van de les worden kinderen opgehaald, of zij kunnen/mogen zelfstandig naar huis.

Gedragscode
Het doel van de activiteiten is om een klimaat te ontwikkelen dat zich kenmerkt door veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen.
Om dit klimaat te realiseren zijn er een aantal gedragscodes opgesteld:

 1. Iedereen mag meedoen en hoort erbij.
 2. Iedereen voelt zich veilig.
 3. Iedereen krijgt de ruimte zijn/haar talent te ontwikkelen.

We doen dat door ons te houden aan de volgende regels:

 1. We luisteren naar elkaar.
 2. We helpen elkaar.
 3. We vechten en we pesten niet.
 4. We spelen, leren en hebben plezier met elkaar!

Sancties
Bij het niet naleven van de gedragscodes kunnen de docenten de volgende sancties opleggen:

 1. Bij de eerste overtreding wordt een waarschuwing gegeven.
 2. Bij de tweede overtreding volgt een tweede waarschuwing en wordt de consequentie van een volgende overtreding uitgelegd.
 • De overtreding wordt met de ouders/verzorgers besproken door de docent van de activiteit.
 • De overtreding wordt doorgegeven aan de coördinator. De coördinator zal contact opnemen met de betreffende ouders/verzorgers.
 • Bij de derde overtreding is het kind vanaf dat moment uitgesloten van de actuele les en de volgende lessen.
 • Het kind mag tijdens de actuele les niet meer deelnemen en zal aan de kant moeten plaatsnemen tot aan het einde van de les.
 • De sanctie wordt met de ouders/verzorgers besproken door de docent van de activiteit.
 • De sanctie wordt doorgegeven aan de coördinator. De coördinator zal contact opnemen met de betreffende ouders/verzorgers. Tijdens het gesprek of in een hieruit voortvloeiende brief/mail, zal onder andere staan dat het kind niet meer mag deelnemen aan de activiteit en dat men geen rechten kan ontlenen aan de inschrijving.
 • De sanctie wordt door de coördinator met de school van het kind besproken.

Aansprakelijkheid
De deelname van uw kind aan een activiteit van Brede School Culemborg is geheel op eigen risico. Brede School Culemborg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade van spullen van uw kind.

Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld. Bij een onvolledige invulling bestaat het risico van geen deelname.