De Talent Academie heeft als doel om kinderen bewust te maken van hun eigen talent. Naast het ontdekken en ontwikkelen van dit talent wil de Talent Academie Culemborg dit talent verdiepen en daarmee de vaardigheden van de kinderen vergroten. Het project is gericht op alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de scholen Koning Willem Alexander School, de Kaardebol en De Palster.

Op dit moment wordt er gewerkt met profielscholen, waarbij kinderen hun talent kunnen ontwikkelen in een bepaald profiel. Er wordt een betekenisvolle leeromgeving gecreëerd, waardoor kinderen op een “niet-schoolse” manier aan het leren zijn. De profielen zijn als volgt verdeeld:

  • Kaardebol: cultuur; bestaande uit mediawijsheid, muziek en beeldend
  • Koning Willem Alexanderschool: natuur en milieu; bestaande uit gezondheid&voedig, landschap&natuur en techniek
  • Palster: taal

Aanvraag Gelijke Kansen Alliantie goed gekeurd!

Vanuit de drie stichtingen is er een aanvraag ingediend in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie om de Talent Academie verder te ontwikkelen. Deze aanvraag is goed gekeurd. De wethouder is aanwezig geweest om zelf ook te ervaren wat de Talent Academie inhoudt en hoe kinderen tijdens deze lessen leren. De middelen die uit het Rijk zijn toegekend, zullen worden ingezet om de bestaande leerlijnen aan te passen, nieuwe leerlijnen te ontwikkelen, waardoor de Talent Academie nog meer resultaat kan opleveren.

Diner Talent Academie geslaagd (bron Culemborgse Courant)

Een 26-tal leerlingen van Daltonschool Culemborg, Koning Willem Alexanderschool, De Palster en de Kaardebol zijn de afgelopen 6 weken onder begeleiding van een aantal vakdocenten na schooltijd bij elkaar gekomen in verschillende werkgroepen voor een mooie uitdaging. Namelijk, het organiseren van een diner voor schooldirecties, schoolbesturen, sponsoren en medewerkers, raadsleden en bestuurders van de gemeente Culemborg.

Donderdag avond 23 mei 2019 hebben 22 gasten genoten van het Diner Talent Academie met het thema ‘tropisch carnaval in de jungle’. De kinderen hebben zelf de gasten ontvangen en de gastheer Thom en gastvrouw Antoinette leidden de avond in goede banen. De avond werd geopend met het tekenen van een contract met de Rabobank. Daarna hebben de gasten in verschillende workshops zelf ervaren hoe leuk het is om hun eigen talenten uit te dagen. De kookwerkgroep verzorgde het diner, DJ’s Marijn en Sarah zorgden voor muziek en fotografen Bas en Veerle hebben foto’s gemaakt. Na het diner werden de gasten bedankt en uitgezwaaid met een zelfgemaakt presentje.

De Talent Academie werkt aan het ontwikkelen van talentprofielen en het integreren hiervan in het totale lesprogramma van het basisonderwijs. De profielen sluiten ook nauw aan bij de eindtermen van het voortgezet onderwijs. Een talentprofiel is een ontwikkelprogramma waarin kinderen actief investeren in hun passie en talent. Het gaat met name om een verdieping van de lesstof en het verbreden van de vaardigheden van deze kinderen.

De verschillende profielen zijn: Taal, Cultuur, Techniek en Sport. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de vier deelnemende basisscholen kunnen kiezen uit één of meer talentprofielen. Zij kunnen wekelijks deelnemen aan een aanvullend programma, extra lesuren onder leiding van vakdocenten na schooltijd. Door deze Talent Academie in Culemborg ontstaat de unieke kans dat deze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige, sociaal competente en leergierige leerlingen die zich bewust zijn of worden van hun eigen talent ter voorbereiding op het voorgezet onderwijs, beroepsonderwijs en maatschappelijke carrière.

Sponsoren: Gemeente Culemborg, Stichting Elisabeth Weeshuis Fonds, Janivo Stichting, Rabobank West Betuwe, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Dorodarte, Stichting Socials ondersteuning West Betuwe

——————————————————————————————————————–

De allereerste activiteit van de Talent Academie ‘vloggen kan je leren’, over sociale duurzaamheid in de wijk, is afgesloten.

Brede School Culemborg heeft, in combinatie met de Daltonschool, de ‘Daltonacademie’ opgezet om de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen verder uit te bouwen.
In het onderstaande filmpje wordt verteld hoe de pilot werd gestart.