DSC04376

De samenwerkingspartners van Brede School Culemborg verzorgen binnenschoolse en naschoolse lessen voor kinderen van basisscholen uit Culemborg.

Binnenschoolse activiteiten
De binnenschoolse lessen zijn bedoeld voor kennismaking met nieuwe activiteiten. Mocht het kind zijn interesse ontdekken dan is er de mogelijkheid om dit tijdens de naschoolse lessen verder te ontwikkelen.

Naschoolse activiteiten
De naschoolse lessen zijn bedoeld om een verdiepingsslag te maken en zo het talent van kinderen te ontwikkelen.

De naschoolse activiteiten worden in 5 blokken per jaar aangeboden. Elk blok staan er andere activiteiten op het programma, waardoor kinderen zich in een breed aanbod kunnen verdiepen. Voorafgaand aan elk blok ontvangen kinderen via school een inschrijfformulier waarmee zij zich kunnen opgeven. Uiteraard is het ook mogelijk om digitaal in te schrijven via de website.