Privacybeleid Brede School Culemborg
Om de diensten van Brede School Culemborg uit te kunnen voeren, worden voor de naschoolse activiteiten persoonsgegevens verzameld. Deze gegevens worden zorgvuldig verwerkt en verstrekt aan de samenwerkingspartners die het aanbod verzorgen. Deze gegevens worden gedurende de gehele loopbaan op de basisschool (8 jaar) bewaard, tenzij kinderen een heel schooljaar niet hebben deelgenomen aan de activiteiten van de brede school. Dan worden de gegevens verwijderd. Er wordt toestemming gevraagd middels het inschrijfformulier.

De gegevens die verzameld worden;

  • NAW- gegevens
  • Telefoonnummer
  • 2e telefoonnummer
  • E-mailadres
  • School
  • Groep
  • Wel of geen bijzonderheden (bv medicijngebruik; zodat er gehandeld kan worden in geval van nood)
  • Wel of niet zelfstandig naar huis
  • Toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en films