Groep 3 t/m 8
In een training leer je het zelfvertrouwen te vergroten; een actieve training waarbij je werkt aan houding, stemgebruik, interactie, grenzen aangeven, herkennen en benoemen van emoties, omgaan met conflicten en confrontaties. Het leren gebruik te maken van methodieken om op te komen voor je zelf en om te kunnen gaan met het gedrag van anderen. Daarbij hoort, naast hulp vragen en bieden, ook fysieke zelfverdediging.

De lessen kunnen een vervolg krijgen in workshops.

Weerbaarheid en zelfverdediging wordt aangeboden door IJzervreter.