Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kinderen-debatteren.jpg

In de lessenserie debatteren leren kinderen argumenten te bedenken, te onderbouwen en zichzelf te presenteren. Doordat kinderen niet alleen hun eigen mening moeten verdedigen in het debat, leren ze zich te verplaatsen in iemand met een andere mening of andere ideeën. De kinderen leren luisteren maar leren ook nieuwsgierig te blijven naar de mening van een ander, ze leren te vertellen waarom ze iets vinden en kunnen standpunten van meerdere kanten bekijken. Letterlijk leren ze op te staan voor hun mening en die te verwoorden, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Mijn ervaring is dat al met een paar handvatten de kinderen én de leerkracht aan de slag kunnen en dan met passie debatteren. De kinderen ervaren debatteren als een leuk wedstrijdje, ze zijn trots op wat ze geleerd hebben en kunnen dat nu ook goed onder woorden brengen.

Debatvaardigheden geeft kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen, het leert ze kritisch denken, respect hebben voor de standpunten van anderen en het vermogen om overtuigend hun mening te kunnen verwoorden.

Veerle Heijkoop helpt je bij het bijschaven van je debatvaardigheden.