Badminton voor de groepen 3 t/m 8

De meeste mensen kennen badminton van de vakantie op de camping, op straat, in de tuin of de gymles op school. Als zaalsport is het echter een compleet nieuwe ervaring: betere, lichtere rackets, een afgebakend speelveld met een net en geen wind.

Badminton is bij uitstek geschikt voor de lichamelijke ontwikkeling van uw kind. Vooral voor de coördinatie, snelheid van reageren en sportiviteit is badminton een uitstekende keuze. Bij de jongste deelnemers wordt er veel aandacht besteed aan het spelenderwijs vertrouwd raken aan de shuttle en het racket. Pas als kinderen wat ouder zijn worden de lessen meer verlegd naar techniek , tactiek en inzicht. De reden hiervoor is dat er een evenwicht blijft tussen spel en sport. Voorop staat altijd dat iedereen plezier aan de sport beleeft.

Geert Jan Venekamp geeft met heel veel plezier Badminton namens BCC Culemborg.