Het aanbod van Brede School Culemborg is zeer divers. Zo proberen we talent bij kinderen te ontdekken. De lessen van Brede School Culemborg kunnen binnen en/of na schooltijd worden gevolgd. Binnen schooltijd doen alle kinderen natuurlijk mee. Na schooltijd is er een vrijblijvend aanbod waar kinderen zich 5 keer per jaar voor in kunnen schrijven.

De werkwijze voor de naschoolse activiteiten is:

  • Aanbod op verschillende dagen. Er is geen aanbod op een vaste dag, de dagen kunnen wisselen. Let dus goed op bij aanmelden.
  • In het algemeen duren de sportlessen 1 uur, de cultuurlessen 1,5 uur. Er zijn echter lessen die 45 minuten kunnen duren. Kinderen kunnen niet eerder binnenlopen dan het aangegeven tijdstip waarop de lessen starten.
  • Kinderen komen en gaan onder verantwoordelijkheid van de ouders. Er wordt vanuit school geen begeleiding geregeld.
  • Dit jaar zijn er 5 blokken van 7 lessen. Let ook hier weer op; sommige lessen hebben blokken van 3 of 4 lessen. Elk blok valt tussen een schoolvakantie.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de coördinator, Liske Gräber, door een mail te sturen naar: coordinatie@bsculemborg.nl .

Wij hopen dat er weer veel kinderen deelnemen aan de activiteiten!

Aanbod beschrijvigen