De Talent Academie heeft als doel om kinderen bewust te maken van hun eigen talent. Naast het ontdekken en ontwikkelen van dit talent wil de Talent Academie Culemborg dit talent verdiepen en daarmee de vaardigheden van de kinderen vergroten. Het project is gericht op alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de scholen Koning Willem Alexander School, de Kaardebol, de Palster en de Daltonschool.

De allereerste activiteit van de Talent Academie ‘vloggen kan je leren’, over sociale duurzaamheid in de wijk, is afgesloten. 

Brede School Culemborg heeft, in combinatie met de Daltonschool, de ‘Daltonacademie’ opgezet om de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen verder uit te bouwen.
In het onderstaande filmpje wordt verteld hoe de pilot werd gestart.